ELI translations | ELI home

Innhold

Geoaktivitetene er gruppert innenfor sju kategorier
De fleste undervisningaktivitetene krever minimalt med utstyr og materialer, f.eks. sand, vann og plastkopper.
En del undervisningaktiviteter krever ikke utstyr i det hele tatt. Undervisningsaktiviteter merket GEO+ trenger
noe enkelt laboratorieutstyr og materialer for å gjennomføres.
Jorda i endringJordmateriale: bergarter og mineralerLivets utviklingGeologisk tid
Undersøk jordaNaturkatastroferGeoressurser og miljø

Jorda i endring
Bergartenes kretsløp i voks
Bergartskretsløpet utenfor vinduet
Bølgeslagsmerker i en beholder    Video
Bølgeslagsmerker i en vaskekum   Video
Det urettferdige kappløpet om krystallstørrelse
En dal på 30 sekund - forskyving av berggrunn    Video
Fjell i smør
Forvitring - berggrunnen sprekker og smuldrer opp
Fra nedbør til kilde: grunnvann
Himalaya på 30 sekund    Video
Hva trenger vi for å overleve på en annen planet
Jordens salt
Kan morenedemningen briste?
Karbon som kretser i ring
Karbonkretsløpet utenfor vinduet
Kontinenter på kollisjonskurs (GEO+)
Lag din egen stein
Lag et vulkanutbrudd!   Video
Lava som strømmer avgårde!
Magmatisk differensiering - en geologisk prosess med konsekvenser (GEO+)
Metamorfose - kommer av gresk og betyr 'forvandling'    Video
Presset ut av form
Sandslott og skråninger
Se opp for kvikksand!
Skuring og plukking
Spor etter is og frost – under eller rundt isbreene
Sprekker som spor fra fortiden
Stein som sprekker (GEO+)
Steiner som ramler, skramler og ruller    Video
Stiger det, synker det? Tenk - en tank med atmosphære og hav!
Stor elv i en liten vannrenne
Størvsky
Wegener’s “kontinentaldrift” møter Wilson’s “platetektonikk”
Jordmateriale: bergarter og mineraler
Å teste løsmasser og bergarter 2 – “Klask!”
Å teste løsmasser og bergarter 3 – en kympende følelse
Bergarter på storskjerm
Bygningsstein 1 - Utgangspunkt for en serie geoaktiviteter
Bygningsstein 4 - Metamorfe bergarter
Darwins jordiske ide
Hva er permeabilitet i jord? - gjennomstrømning
Hvordan ville det vært å være i steinens verden?
Mellomrommet - bergartenes porøsitet
Modellering av steiner
Steindetektiv
Vil gravstøtten min stå til evig tid?
Livets utvikling
Da dinosaurene møttes for 100 millioner år siden
Dinosaur i skolegården
Ei tidslinje i skolegården
Er dette et fossil?
Evolusjonsteorien har også gjennomgått en “evolusjon”
Grav opp dinosauren    Video
Hvordan kan jeg bli et fossil?
Hvordan veie en dinosaur?
Hvordan ville det vært å være i fossilens verden?
Mary Anning - Paleontologiens mor
Spor i sanden
Geologisk tid
Hvor lang tid tar det? – raskt til veldig, veldig, veeeldig sakte
Hvor mye er en million?
Hvor skal vi lete etter olje?
Jordas alder i endring – gå bakover i tid for å se at jorda blir yngre
Klimadetektiv
Prinsippene legges på plass
Undersøk jorda
Bølger i jordens indre 1 (GEO+)
Bølger i jordens indre 2 (GEO+) - Kroppen som ‘molekyl’
Darwins Korallidè
Feltarbeid: Stedsvurdering
Fra en appelsin til hele jorda
Geofag utendørs: å bevare bevisene
Geologiske postkort 1 - granitt og kritt
Geologiske postkort 2 - sandstein og kalkstein
Hva forteller den geologiske historien?
Når vil det eksplodere? - varsling av vulkanutbrudd    Video
Spørsmål til en geolokalitet 12: Hva kan en bergvegg brukes til?
Naturkatastrofer
Å varsle jordskjelv - når inntreffer jordskjelvet?
En tsunami sett fra vinduet
Et skred sett fra vinduet    Video
Jordskjelv gjennom vinduet
Jordskjelv - vil huset mitt kollapse?    Video
Lag tsunami på Krakatau
Overlev jordskjelvet    Video
Se opp for kvikksand!
Tsunami; hva påvirker hastigheten til en tsunami?    Video
Vulkanutbrudd utenfor vinduet    Video
Georessurser og miljø
Et steinbrudd vinduet - hva kan du se og hav kan du ikke se?
Feltarbeid: Stedsvurdering
Hva med stein til middag?
Hvilken energiressurs? – hjelp Kiama med å løse energikrisen
Hvorfor vaskes jorda vekk?  Video
I fella! Hvorfor slipper ikke olje og gass ut av det underjordiske fengselet?
Kraftverk utenfor vinduet
Lag ditt eget olje - og gass reservoar
Modellering av steiner
Rikdom på elvebunnen
“Take it or leave it”? - ta vare på vår geologiske naturarv
Vann overalt, men ikke en dråpe å drikke